Κτήριο Πρυτανείας - Διοικητικές Υπηρεσίες
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αμφιθέατρο Διδασκαλίας
Αίθουσα Διδασκαλίας ΠΜΣ
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα Ορκωμοσίας

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, 2ος όροφος
Τηλ. 2109201058 -1425 -1426 -1427
Fax. 2109229312

e-mail:
regioecon[at]panteion.gr

_____________________
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 - 13:00