Έρευνα για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στους φοιτητές του, διεξάγει σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του.

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών της επαγγελματικής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αξιολόγηση από τους απόφοιτους της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του Τμήματος.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα (πατήστε εδώ).

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED