Νέα ημερομηνία εξέτασης μαθήματος Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη

Η ΝΕΑ ημερομηνία για την εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη» για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2021 είναι η Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. Η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open e-class. Όταν μπείτε στο open eclass, στο πεδίο «Ασκήσεις» θα βρείτε το test για την εξέταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα για την εξέταση θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου από τις 15:00 έως και τις 21:00, αλλά ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να κάνει το test στη συγκεκριμένη Ομάδα και χρονικό διάστημα που έχει οριστεί αλφαβητικά (με βάση το επίθετο) ως εξής:
Α’ ΟΜΑΔΑ: Από Α έως και Ε: 15:00-16:00
Β’ ΟΜΑΔΑ: Από Ζ έως και Κ: 16:00-17:00
Γ’ ΟΜΑΔΑ: Από Λ έως και Ο: 17:00-18:00
Δ’ ΟΜΑΔΑ: Από Π έως και Σ: 18:00-19:00
Ε’ ΟΜΑΔΑ: Από Τ έως και Ω: 19:00-20:00
Επειδή η διάρκεια του test είναι 30 λεπτά, οι φοιτητές που ανήκουν στην Α’ ΟΜΑΔΑ μπορούν να ξεκινήσουν το test οποιαδήποτε χρονική στιγμή μεταξύ 15:00 και 15:30, οι φοιτητές της Β’ ΟΜΑΔΑΣ μεταξύ 16:00 και 16:30, οι φοιτητές της Γ’ ΟΜΑΔΑΣ μεταξύ 17:00 και 17:30, οι φοιτητές της Δ’ ΟΜΑΔΑΣ μεταξύ 18:00 και 18:30, και οι φοιτητές της Ε’ ΟΜΑΔΑΣ μεταξύ 19:00 και 19:30. Το σύστημα θα παραμένει ανοικτό για 30’ από την ενεργοποίηση της πρόσβασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φοιτητής θα πρέπει να μπει στο σύστημα κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω. Ο φοιτητής ΔΕΝ μπορεί να κάνει test σε διαφορετικό χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται παραπάνω. Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ερώτηση συνεισφέρει κατά 0.4 μονάδες (μέγιστος βαθμός 0.4×25=10). Η διάρκεια της εξέτασης είναι 30 λεπτά και μπορείτε μόνο μία φορά να μπείτε στο σύστημα για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Θα συνιστούσα να μην χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για την πρόσβαση στο open e-class.

Με εκτίμηση,
Βασίλειος Τσέλιος

17 Φεβρουαρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED