Ανακοίνωση για παραλαβή πτυχίων

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του τμήματος ότι σύμφωνα με την από 18/01/2021 απόφαση της 4ης συνεδρίασης της συνέλευσης του τμήματος ορίστηκε τυπικά η 21η/01/2021 ως ημερομηνία ορκωμοσίας.
Η παραλαβή των αντιγράφων πτυχίων όσων κατέθεσαν αίτηση λήψης πτυχίου, θα πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:
1. κατόπιν ραντεβού σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, στέλνοντας email: topa@panteion.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον α.μ.
θα σας αποστέλλεται απάντηση με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την προσέλευσή σας στη γραμματεία και παραλαβή του πτυχίου σας αυτοπροσώπως.
2. κατόπιν ραντεβού σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, στέλνοντας email: topa@panteion.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τον α.μ. και την εταιρεία courier που θα παραλάβει για εσάς και η οποία θα πρέπει να μας ειδοποιεί πότε θα έρθει για παραλαβή στα τηλ. 210-9201058, 210-9201426 και 210-9201427.
3. κατόπιν αποστολής email σας στο topa:panteion.gr στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας, τον α.μ και ότι επιθυμείτε το πτυχίο σας να σας αποσταλεί σκαναρισμένο μέσω email.

Η γραμματεία θα δέχεται αιτήματα για παραλαβή πτυχίων μέσω email από τη δευτέρα 01/02/2021.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη

Γκόλφω Λιάτσου

25 Ιανουαρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED