Ανακοίνωση εξέτασης μαθήματος Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση

Η εξέταση του μαθήματος «Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση» για την εξεταστική του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 είναι την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου. Η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open e-class. Όταν μπείτε στο open e-class, στο πεδίο «Ασκήσεις» θα βρείτε το test για την εξέταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα για την εξέταση θα είναι ανοιχτό την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου από τις 12:00 έως και τις 14:00, αλλά ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να κάνει το test στη συγκεκριμένη Ομάδα και χρονικό διάστημα που έχει οριστεί αλφαβητικά (με βάση το επίθετο) ως εξής:

Α’ ΟΜΑΔΑ: Από Α έως και Λ: 12:00-13:00

Β’ ΟΜΑΔΑ: Από Λ έως και Ω: 13:00-14:00

Επειδή η διάρκεια του test είναι 45 λεπτά, οι φοιτητές που ανήκουν στην Α’ ΟΜΑΔΑ μπορούν να ξεκινήσουν το test οποιαδήποτε χρονική στιγμή μεταξύ 12:00 και 12:15, και οι φοιτητές της Β’ ΟΜΑΔΑΣ μεταξύ 13:00 και 13:15. Το σύστημα θα παραμένει ανοικτό για 45 λεπτά από την ενεργοποίηση της πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φοιτητής θα πρέπει να μπει στο σύστημα κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω. Ο φοιτητής ΔΕΝ μπορεί να κάνει test σε διαφορετικό χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται παραπάνω. Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από 1 θέμα ελεύθερου κειμένου (μέγιστος βαθμός 10). Η διάρκεια της εξέτασης είναι 45 λεπτά και μπορείτε μόνο μία φορά να μπείτε στο σύστημα για να απαντήσετε στο θέμα. Θα συνιστούσα να μην χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για την πρόσβαση στο open-e-class.

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Τσέλιος

17 Σεπτεμβρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED