Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων κου Καλημέρη

Ανακοίνωση για την Εξέταση των μαθημάτων: Τουριστική Ανάπτυξη | Περιβαλλοντική Ιστορία & Πολιτική | Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η υποβολή της Τελικής Απαλλακτικής Εργασίας σας για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 για τα παραπάνω μαθήματα, θα γίνει αποκλειστικά και μόνον μέσω eclass από το πεδίο “Εργασίες”.
Εργασίες που θα αποσταλούν μέσω email ή με άλλο τρόπο δεν θα αξιολογηθούν.
Για τη διευκόλυνσή σας, η πλατφόρμα υποβολής θα ανοίξει νωρίτερα, στις 11.09.2021 – ώρα: 10:00 πμ., όπου και θα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που θα είναι η 16.09.2021 και ώρα 23:55.
Τονίζεται ότι μετά την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής η εργασία δεν θα μπορεί να υποβληθεί και δεν θα δοθεί παράταση!
Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την Τελική Εργασία σας σε μορφή αρχείου .doc ή .pdf. Το όνομα του Αρχείου θα αποτελείται από το επώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου σας μόνον ( πχ Γεωργίου_8123456)
Επίσης, επισημαίνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα λογοκλοπής turnitin. Οι εργασίες που θα παρουσιάσουν υψηλό ποσοστό αντιγραφής θα υποστούν αρνητική βαθμολογία, ανάλογη του ποσοστού αυτού!

2 Σεπτεμβρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED