Ανακοίνωση εξέτασης Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική

Η εξέταση του μαθήματος «Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική» για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open e-class και το σχετικό test θα βρίσκεται στο πεδίο «Ασκήσεις».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα για την εξέταση θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως και τις 12:00, αλλά ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να κάνει το test στη συγκεκριμένη Ομάδα και χρονικό διάστημα που έχει οριστεί αλφαβητικά (με βάση το επίθετο) ως εξής:

Α’ ΟΜΑΔΑ: Από Α έως και Μ: 10:00-11:00

Β’ ΟΜΑΔΑ: Από Ν έως και Ω: 11:00-12:00

Επειδή η διάρκεια του test είναι 30 λεπτά, οι φοιτητές που ανήκουν στην Α’ ΟΜΑΔΑ μπορούν να ξεκινήσουν το test οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο διάστημα 10:00 – 10:30, και οι φοιτητές της Β’ ΟΜΑΔΑΣ στο διάστημα 11:00 – 11:30. Το σύστημα θα παραμένει ανοικτό για 30’ από την ενεργοποίηση της πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φοιτητής θα πρέπει να μπει στο σύστημα κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω. Ο φοιτητής ΔΕΝ μπορεί να κάνει test σε διαφορετικό χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται παραπάνω. Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή, η κάθε ερώτηση θα συνεισφέρει κατά 0,5 μονάδες (μέγιστος βαθμός 0,5×20=10). Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 30 λεπτά και θα μπορείτε μόνο μία φορά να μπείτε στο σύστημα για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Θα συνιστούσαμε να μην χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για την πρόσβαση στο open e-class.

Με εκτίμηση,

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Ιωάννης Ψυχάρης και Ηλίας Πλασκοβίτης

16 Σεπτεμβρίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED