Ανακοίνωση επανεξέτασης μαθημάτων Οικονομικής Ανάπτυξης και Οικονομετρίας

Επανεξέταση Οικονομικής Ανάπτυξης
Ανακοινώνεται ότι, η επανεξέταση στο μάθημα της Οικονομικής Ανάπτυξης, από Τριμελή Επιτροπή, προγραμματίστηκε για την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα 3, της οδού Αριστοτέλους 29, όπισθεν του Παντείου Παν/μιου.

Επανεξέταση Οικονομετρίας
Ανακοινώνεται ότι, η επανεξέταση στο μάθημα της Οικονομετρίας, από Τριμελή Επιτροπή, προγραμματίστηκε για την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα 1, της οδού Αριστοτέλους 29, όπισθεν του Παντείου Παν/μιου. 

Από τη Γραμματεία
26 Μαΐου 2023
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED