Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετασεων

Σύμφωνα με την αριθμ. 160442/Ζ1/23-11-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» [ΦΕΚ.5200/τΒ΄/24-11-2020],η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος

Γκόλφω Λιάτσου

 

Ανακοίνωση της Αντιπρυτανείας για τις κατατακτήριες

26 Νοεμβρίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED