Ανακοίνωση παράτασης αποστολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1527/09-02-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. Έτους 2020-2021 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις δυσκολίες λόγω των μέτρων για τον covid,

2. Την από 18.2.2021 απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου για παράταση της εξεταστικής περιόδου έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να εξετασθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν εξαιτίας της εκτεταμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης, από 15 έως 18 τρέχοντος.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους /ες ότι οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν μέχρι και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 στο email του τμήματος: topa@panteion.gr , όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

23 Φεβρουαρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED