Ανακοίνωση υποβολής αίτησης για λήψη πτυχίου

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου έως και την Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2019-2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πτυχίο έως την Παρασκευή 04/12/2020, καταθέτοντας τα παρακάτω:

1. Αίτηση πτυχίου προπτυχιακού

2. Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. (χορηγείται ηλεκτρονικά από την Βιβλιοθήκη του Παν/μίου:

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (μέσω e-mail).Σε περίπτωση απώλειας υποχρεούστε να αποστείλετε το χαρτί δήλωσης απώλειας/κλοπής από την αστυνομία. Η ταυτότητά σας απενεργοποιείται αυτόματα με την ανακήρυξή σας.

5. Αναλυτική βαθμολογία(Θα συμπληρώνεται από τη Γραμματεία κατά την παραλαβή κάθε αίτησης για πτυχίο)

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα στείλετε ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136
176 71 ΑΘΗΝΑ

*Εφόσον επιθυμείτε μεμβράνη μέσα στο φάκελο εσωκλείεται το ποσό των 5,00 ευρώ το οποίο θα καταθέσουμε στις οικονομικές υπηρεσίες για την παραλαβή του.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την έκδοση μεμβράνης μπορείτε να στείλετε τα ως άνω (1,2,3 και 4 δικαιολογητικά) ηλεκτρονικά στο email: topa@panteion.gr
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των πτυχίων.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος

Γκόλφω Λιάτσου

24 Νοεμβρίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED