Ανακοίνωση υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα

Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων έως 2 Νοεμβρίου 2022

Η Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) για την Ελλάδα και την Κύπρο προκηρύσσει θέσεις για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο ή πρακτική άσκηση/επιστημονική δραστηριότητα σε ερευνητικό/επιστημονικό ίδρυμα ή φορέα της χώρας. Απευθύνεται σε νέους και νέες με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ζωηρό ενδιαφέρον για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Σημαντικές πληροφορίες:

– Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 300€ για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και 250€ για τη λοιπή Ελλάδα (τον μήνα).

-Καλύπτονται μόνο μεταπτυχιακές σπουδές σε δημόσιο πανεπιστήμιο (όχι σπουδές προπτυχιακού/διδακτορικού επιπέδου).

-Φοιτητές που έχουν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία (για το υπόλοιπο των σπουδών τους).

-Η ερευνητική / επιστημονική δραστηριότητα σε ερευνητικό οργανισμό / think tank ή άλλο φορέα επιστημονικής φύσης, θα πρέπει να είναι άμισθη προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να δικαιούται υποτροφία από το KAS. Σε αυτή την κατηγορία το επίπεδο σπουδών δεν παίζει ρόλο.

-Γνωστικά αντικείμενα: Ανθρωπιστικές σπουδές, Νομικά, Διεθνείς Σχέσεις, Δημοσιογραφία, Οικονομικά (ενδεικτικά παραδείγματα).

-Κριτήρια επιλογής: Ακαδημαϊκές επιδόσεις, πολιτική / κοινωνική δραστηριοποίηση, γνώση ξένων γλωσσών.

Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες (με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις Οδηγίες) για αυτό τον κύκλο υποτροφιών θα πρέπει να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.athen@kas.de

Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις, ενώ η καταβολή της υποτροφίας στους/στις υποψηφίους που θα επιλεγούν, θα ξεκινήσει το Νοέμβριο.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Προκήρυξη, Οδηγίες, Αίτηση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://www.kas.de/el/web/griechenland/veranstaltungen/detail/-/content/stipendienprogramm-des-kas-auslandsbueros-griechenland-zypern-8

Περισσότερες πληροφορίες: Ελευθέριος Πετρόπουλος, eleftherios.petropoulos@kas.de

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Mourouzi 8

10674 Athens

T: +30 210 7247 126

www.kas.de/griechenland

www.facebook.com/kas.athen

21 Οκτωβρίου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED