Ανακοίνωση MH παράτασης δήλωσης μαθημάτων

Κατόπιν επικοινωνίας με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, μας έγινε γνωστό, ότι ΔΕΝ γίνεται δυνατή η παράταση δήλωσης μαθημάτων, για τους παρακάτω λόγους: “η εκπρόθεσμη δήλωση είναι, δυστυχώς, αδύνατη. Το σύστημα της Μηχανοργάνωσης βάσει των αποφάσεων της Συγκλήτου για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των δηλώσεων στα δύο εξάμηνα “ανοίγει” και “κλειδώνει” για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ταυτοχρόνως.
Η εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα επιτρέπεται μόνο α) με απόφαση Συγκλήτου, σε περίπτωση βλάβης του συστήματος που δεν επέτρεψε δηλώσεις σε περισσότερους φοιτητές, ή β) με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, σε περίπτωση ανικανότητας υποβολής δήλωσης για ιατρικούς λόγους που δεν επέτρεψαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο”.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

12 Ιανουαρίου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED