ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος και γενικότερα του Ιδρύματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.
Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μαθημάτων /διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED