Γενικές οδηγίες εγγραφής για την πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass

Για τις οδηγίες πατήστε εδώ

Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας θα βρείτε στο σύνδεσμο

https://docs.openeclass.org/el/student

Για την χρήση της πλατφόρμας Open eClass προτείνεται η χρήση των προγραμμάτων περιήγησης Chrome, Firefox, Opera, ενώ ασυμβατότητες ενδέχεται να παρουσιαστούν με Safari και παλιές εκδόσεις των Edge και Internet Explorer (εκδ.11 και παλιότερες).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Για όλους τους φοιτητές η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται από το σύνδεσμο

https://openeclass.panteion.gr

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου και οι φοιτητές από μεταγραφή πραγματοποιούν είσοδο με χρήση των κωδικών URegister.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χρειάζεται να αποκτήσουν τους κωδικούς Uregister για να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα eClass. Έως τότε θα ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

Οι φοιτητές ΔΟΑΤΑΠ χρειάζεται να στείλουν αίτημα στο Helpdesk (eclass@panteion.gr) του Τμήματός τους δηλώνοντας τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν. Στο προσωπικό τους email θα παραλάβουν κωδικούς και οδηγίες για την πρόσβαση στο eClass (μέσω της επιλογής Σύνδεση με Credentials –> Προσωπικοί κωδικοί).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη συνέχεια χρειάζεται να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε στο eClass τα μαθήματα που θα δηλώσετε στις Δηλώσεις Μαθημάτων. Η εγγραφή γίνεται με τον ίδιο τρόπο για μαθήματα του Τμήματός σας ή άλλων Τμημάτων (ΜΕΤ). Θα επιλέξετε Εγγραφή σε Μάθημα. Αν το μάθημα είναι Κλειστό, θα στέλνετε αίτημα, το οποίο θα αποδεχθεί ο διδάσκων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή ξανά στα μαθήματα που πρέπει να παρακαλουθήσετε εκ νέου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται τακτικά με κάθε διαθέσιμο μέσο. Με την ανάρτηση κάθε είδους Ανακοίνωσης, θεωρείται ότι ο φοιτητής έλαβε γνώση της ίδιας. Ενδεικτικά η ενημέρωση γίνεται μέσω:

των ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες των Τμημάτων,
των ανακοινώσεων των μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eClass,
των ανακοινώσεων σπουδών στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου,
των ενημερώσεων και των οδηγιών των Διδασκόντων όπως αυτά αναρτώνται στο μάθημά τους.

Σημείωση: στην πλατφόρμα Open eClass η ανάρτηση των ανακοινώσεων των μαθημάτων δεν ακολουθείται υποχρεωτικά από αποστολή των ανακοινώσεων στις email διευθύνσεις των εγγεγραμμένων φοιτητών, και θα θεωρείται έγκυρη με την ανάρτησή της.

Ενημέρωση μέσω email
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι υποχρεωτική η χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους (email) στην Πλατφόρμα του OpeneClass.
Για τους Μεταπτυχιακούς και φοιτητές Erasmus είναι υποχρεωτική η χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει με την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο.

Η υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την χρήση του eClass (Helpdesk) για τους φοιτητές είναι στη διάθεσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eclass@panteion.gr

Ομάδα Υποστήριξης Open eClass

13 Δεκεμβρίου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED