Γενικές πληροφορίες για αίτηση και έκδοση παντός φύσεως πιστοποιητικών

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID19 που έχουν επιβληθεί και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκδίδεται πληθώρα πιστοποιητικών, χωρίς να γίνεται η παραλαβή τους από τους αιτούντες σε βάθος χρόνου, όσοι επιθυμούν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, πλέον η αίτηση θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες):

α) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στo email topa@panteion.gr ,

β) ή με αίτηση στη θυρίδα κάθε Τρίτη 10:00-13:00,

γ) ή με αίτηση μέσω ΚΕΠ.

Εναλλακτικά λειτουργεί και το ΚΕΦΟΙ. Για την παραλαβή των εγγράφων οι αιτούντες θα τα παραλαμβάνουν κάθε Τρίτη 10:00-13:00, αφού θα έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα, για την ολοκλήρωση του αιτήματος: α) ή οι ίδιοι χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, β) ή από οικείο τους πρόσωπο με εξουσιοδότηση, γ) ή θα αποστέλλεται με εταιρεία ταχυμεταφορών (με έξοδα του παραλήπτη).

4 Μαΐου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED