ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το Πάντειο Πανεπιστήμιο προβαίνει σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την Πρακτική άσκηση των φοιτητών / τριων του ιδρύματος.

Οι ασκούμενοι συνδέουν τη θεωρητική γνώση που αποκόμισαν από τις σπουδές τους με την πρακτική εφαρμογή της σε χώρους εργασίας σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με το χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των λογιστικών γραφείων, των γραφείων μελετών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων Περιφερειακού Σχεδιασμού κ.λπ. Δημιουργούνται, τέλος, μονιμότεροι δεσμοί του Τμήματος με τον ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα που συνιστούν χώρους απασχόλησης των αποφοίτων μας

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη.

Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες του ΤΟΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών.

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα μια μόνον φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι υποχρεωτική και δε συνδέεται με την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματική εργασίας. Αποτελεί μάθημα επιλογής λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

Για περισσότερες πληροφορίες – Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου εδώ.

Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Ορίζονται οι: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Άγγελος Μιμής και οι Επίκουροι Καθηγητές κ.κ. Ασημίνα Χριστοφόρου και Γιώρος Μπαμπίνας

Αναπληρωματικά μέλη Τριμελούς Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Ορίζονται οι: Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Λιάπης και οι Αναπληρωτές Καθηγητές κ.κ. Χρυσόστομος Στοφόρος και Βασίλης Τσέλιος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ο Καθηγητής, Ντεγιαννάκης Σταύρος, Γραφείο Αριστοτέλους 29, 2ος όροφος, τηλέφωνο 2109201867, Email: s.degiannakis@panteion.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED