Γραφείο σταδιοδρομίας ΑΜΕΑ

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Παντείου Πανεπιστημίου δημιουργεί την ομάδα «ΕΡΓΟ-ΠΟΡΕΙΑ» με στόχο τη δημιουργική διαχείριση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν εγγραφή στην ομάδα και να συμμετέχουν στις δράσεις και τις υπηρεσίες του Γραφείου Σταδιοδρομίας. Επίσης, το Συμβουλευτικό Τμήμα του Γραφείου Σταδιοδρομίας υποδέχεται τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) για ν’ ασχοληθούν με τα αιτήματά τους στα θέματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Γραφείο Σταδιοδρομίας
Κακουλίδη Ελένη – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ.:2109201661 – email:grafstad@panteion.gr

16 Ιουνίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED