Δήλωση μαθημάτων ΠΜΣ εαρινού εξαμήνου

Αθήνα, 23 /04/2021

Διάρκεια δηλώσεων από 24/04/2021 έως κα 10/05 /2021

1. Σύνδεση στην τοποθεσία: http://foit.panteion.gr/declare ή www.panteion.gr (Κεντρική σελίδα/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/ Δηλώσεις)

2. Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία. Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας (όσοι δεν έχετε κωδικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποκλειστικά και μόνο με τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω email : (topa@panteion.gr)

3. Επιλέγετε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

4. Δίνετε ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ φοιτητή (082….)

5. Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Στην οθόνη αυτή φαίνονται οι παράμετροι δήλωσης)

6. Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

7. Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η επιλογή των υποχρεωτικών μαθημάτων του εξαμήνου που ανήκετε γίνεται αυτόματα.

Προσοχή
– Στην κατεύθυνση ΕΟΔ θα πρέπει να δηλωθούν τέσσερα (4) μαθήματα από τα υποχρεωτικά επιλογής.
– Οι κατευθύνσεις Τ.Α.Π. και Ο.Ο.Α. δηλώνουν τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα.

8. Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

9. Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (για την ασφάλειά σας να προχωρήσετε σε εκτύπωση της δήλωσης)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

23 Απριλίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED