Συνολικές δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

TOP DOWNLOADED PAPER 2018-2019 – Stavros Degiannakis


Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος έγκριτων επιστημονικών περιοδικών στα οποία έχουν δημοσιεύσει εργασίες τα μέλη του Τμήματος, ταξινομημένα με τον αντίστοιχο συντελεστή Impact Factor. Ειδικότερα, πληροφορίες για το δημοσιευμένο έργο του εκάστοτε μέλους βρίσκονται στις προσωπικές ιστοσελίδες του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος.

Έργο μελών του Τμήματος

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED