& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διδακτορικές Σπουδές

Το ΤΟΠΑ έχει μακρά εμπειρία στη διδασκαλία και την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα εφηρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, διοίκησης και πολιτικής, όπως και σε θέματα τοπικής, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αγοράς ακινήτων. Είναι το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα που υιοθέτησε την σύνθεση της οικονομικής επιστήμης και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ελάχιστα τμήματα παγκοσμίως, Πανεπιστήμια με κύρος, όπως το LSE, OXFORD, CAMBRIDGE κλπ, θεραπεύουν τα δύο αυτά γνωστικά πεδία και σε προπτυχιακό επίπεδο. Αυτή η πρωτοποριακή επιλογή έμφασης, οδήγησε σε μια σπάνια, για τα ελληνικά και παγκόσμια δεδομένα, προσέλκυση επιστημόνων με ικανότητες και γνωστικά πεδία που αναπτύσσουν πρωτοπόρες διεπιστημονικές έρευνες και παράγουν αποφοίτους ικανούς: να κατανοούν και να αναλύουν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.

Κανονισμοί ΠΜΣ & ΠΔΣ

Φεκ ΠΜΣ & ΔΠΣ

Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η επιστημονική εκπαίδευση και η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση Οικονομολόγων, Περιφερειολόγων, και στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα εφηρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, οικονομικής πολιτικής, διοίκησης και μάνατζμεντ επιχειρήσεων και οργανισμών, σε θέματα τοπικής, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αγοράς ακινήτων.
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών προκηρύσσει κάθε έτος (συνήθως τέλος της Άνοιξη) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για ένα ευρύ σύνολο σύγχρονών και επίκαιρων θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών ερευνητικών θεμάτων..
Για να λάβεις μέρος στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών απαιτείται αίτησή σου, όπου τεκμηριώνεις την ερευνητική σου επάρκεια και ικανότητα (γνώση θεωρίας, θεωρία και εργαλεία ποσοτικής ανάλυσης, χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων). Είναι σημαντικό να αφιερώσεις χρόνο στην προετοιμασία σου για την εκπόνηση της Πρότασης που θα συνοδεύει την αίτησή σου.
Η συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών θα σε βοηθήσει, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές, πρακτικές, ερευνητικές, και ακαδημαϊκές σου γνώσεις, να εμβαθύνεις στον τομέα που έχεις επιλέξει και να αποκτήσεις γνώσεις που είναι νέες, κρίσιμες, και αξιοποιήσιμες στην διοίκηση ή στην πολιτική και τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, να μάθεις να κάνεις έρευνα μόνος σου.

Με την επιλογή σου στο Πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών θα έχεις πρόσβαση στην κοινότητα των Καθηγητών και ερευνητών με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, βασικές προϋποθέσεις για την εκπόνηση της διατριβής σου.
Η εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής είναι κατά κανόνα ένας μαραθώνιος, που στο τμήμα μας στηρίζεται και τροφοδοτείται από την αλληλεπίδραση με την κοινότητα στην οποία ανήκεις.
Ως υποψήφιος διδάκτορας, θα έχεις πρόσβαση σε ένα οργανωμένο πλέγμα μαθημάτων, κύκλων σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, εργαστηρίων (workshops), ερευνητικών ομάδων, που διοργανώνει το ΤΟΠΑ, η Βιβλιοθήκη του Παντείου, και συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Επίσης, η συμμετοχή σου στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Παντείου σου προσφέρει εμπειρία (μέσω της συμμετοχής σου σε συνέδρια, μέσω της προετοιμασίας και διεξαγωγής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, μέσω οργάνωσης εργαστηρίων για μεταπτυχιακούς φοιτητές, κ.ά.) και φυσικά πολύτιμη αλληλεπίδραση με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Με την περάτωση των διδακτορικών σπουδών σου θα είσαι σε θέση να διεκδικήσεις και να εργασθείς με αυτοπεποίθηση σε απαιτητικές ερευνητικές ή διοικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού.

Επικοινωνία:

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED