Διεθνής ηλεκτρονική περιοδική έκδοση

Διεθνής ηλεκτρονική περιοδική έκδοση Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης μετά από πενταετή κυκλοφορία της διεθνούς ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες (http://politika.inpatra.gr/) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να εμπλουτίσει την περιοδική έκδοση με θεματικούς τόμους.
Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές θεωρητικές και ερευνητικές εργασίες, οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Κύριος σκοπός του εκδοτικού αυτού εγχειρήματος είναι να καλύψει σταδιακά όλες τις εκφάνσεις του χώρου σε θεωρητικό, ερευνητικό και εφαρμοστικό επίπεδο δίνοντας βήμα δημοσίευσης τόσο στους ήδη καταξιωμένους επιστήμονες όσο και στους νέους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς ερευνητές. Επιθυμία μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες, οι οποίοι εκπονούν εργασίες υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους, να κοινοποιούν τη δουλειά τους στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό εξασκούμενοι στον τρόπο λειτουργίας και στα πρότυπα δημοσίευσης επιστημονικά έγκυρων περιοδικών εκδόσεων. Με τον τρόπο αυτό, προτάσσεται η σημασία της επαφής πανεπιστημιακών, νέων ερευνητών και πολιτών, ώστε να δοθεί το έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση με την έρευνα, την ερευνητική διαδικασία και την ενεργό συμμετοχή τους στον ετερόκλητο επιστημονικό, θεωρητικό και ερευνητικό λόγο προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας.

16 Ιουλίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED