Δικαιολογητικά αίτησης έκδοσης πτυχίου -ΠΜΣ

Ανακοινώνεται στους/στις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πτυχίο, καταθέτοντας τα παρακάτω:
1. Αίτηση πτυχίου μεταπτυχιακού
πατήστε εδώ
2. Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. (χορηγείται από την Βιβλιοθήκη του Παν/μίου:
πατήστε εδώ
3. Βεβαίωση από τον ΠΑΝΔΗΜΟ
πατήστε εδώ
4. Ένα (1) αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας (έντυπη μορφή)
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136
176 71 ΑΘΗΝΑ

Επίσης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Η Ακαδημαϊκή σας ταυτότητα απενεργοποιείται αυτόματα με την ανακήρυξή σας.
2. Τη δεδομένη χρονική περίοδο και για όσο ισχύουν τα μέτρα covid δεν γίνονται δεκτά αιτήματα καθώς και το αντίτιμο για έκδοση μεμβράνης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος

Γκόλφω Λιάτσου

25 Φεβρουαρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED