Δικαιολογητικά αίτησης έκδοσης πτυχίου

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πτυχίο, καταθέτοντας τα παρακάτω:

1. Αίτηση πτυχίου προπτυχιακού
πατήστε εδώ
2. Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. (χορηγείται ηλεκτρονικά από την Βιβλιοθήκη του Παν/μίου:
πατήστε εδώ
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Τμήματος: topa@panteion.gr

Επίσης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η Ακαδημαϊκή σας ταυτότητα απενεργοποιείται αυτόματα με την ανακήρυξή σας.
2. Τη δεδομένη χρονική περίοδο και για όσο ισχύουν τα μέτρα covid δεν γίνονται δεκτά αιτήματα καθώς και το αντίτιμο για έκδοση μεμβράνης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των πτυχίων.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος

Γκόλφω Λιάτσου

25 Φεβρουαρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED