Εξέταση προόδου «Δημόσια Οικονομική: Δημοσιονομικοί Θεσμοί», 15/01/2022

Η εξέταση προόδου στο μάθημα «Δημόσια Οικονομική: Δημοσιονομικοί Θεσμοί» θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ώρα 10:00-10:30 π.μ.. Η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open e-class, στο πεδίο «Ασκήσεις». Λεπτομέρειες σχετικά με την ύλη της προόδου και τη διαδικασία συμμετοχής υπάρχουν στο open e-class.

Ευχαριστώ πολύ και καλή μελέτη!

Αθήνα, 05/01/2022.

Η διδάσκουσα,
Ασημίνα Χριστοφόρου.

6 Ιανουαρίου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED