ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού. Αποτελείται από τους  Ροβολή Αντώνη, Ντεγιαννάκη Σταύρο, Ψυχάρη Ιωάννη, Μιμή Άγγελο, Στοφόρο Χρυσόστομο, Καραγάνη Αναστάσιο, Κεραμίδου Ιωάννα και Ψειρίδου Αναστασία

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΠΣ). Αποτελείται από τους Ροβολή Αντώνη, Στοφόρο Χρυσόστομο, Τσέλιο Βασίλη και Σιουρούνη Γρηγόρη

Επιτροπή ERASMUS. Αποτελείται από τους Χριστοφόρου Aσημίνα

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Αποτελείται από τους Ντεγιαννάκη Σταύρο, Μιμή Άγγελο, Χριτοφόρου Ασημίνα και Μπαμπίνα Γιώργο

Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος (ΟΜΕΑ). Αποτελείται από τους Ροβολή Αντώνη, Ψυχάρη Ιωάννη, Μιμή Άγγελο, Κεραμίδου Ιωάννα, Μπαμπίνα Γιώργο και Χριστοφόρου Aσημίνα

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED