Ερευνητικά Ινστιτούτα – Ερευνητικά Κέντρα

Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και ΓΣΠ

ΦΕΚ του Εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (47Α’/15-3-2001). Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους του ΤΟΠΑ, Αριστοτέλους 29.
Λειτουργεί πλήρως στους τομείς:
1) Βασικής Έρευνας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Βάσεις Δεδομένων και Θεματική Χαρτογραφία
2) Στην υποστήριξη των ποσοτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος, με δυνατότητα 25 θέσεων εργασίας
3) Στην υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων
Διευθυντής είναι ο Αν. Καθ. Α. Μιμής και Υπεύθυνος στον Τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ο Αν. Καθ. Α. Μιμής.

 

Ερευνητικά Ινστιτούτα

 

Ερευνητικά Κέντρα

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED