ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ο.Π)

Το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π) είναι ένα ανεξάρτητο επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Στα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια σημαντική πηγή ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής, παρέχοντας γνώση και πληροφόρηση για την χάραξη και διαμόρφωση πολιτικών πρακτικών και στρατηγικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το ΚΕ.Μ.Ο.Π. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά πεδία των τριών τομέων της οικονομίας, τα οποία αφορούν την κοινωνική έρευνα, την οργάνωση, τη διοίκηση, την αλλαγή, την καινοτομία το σχεδιασμό διαδικασιών την απόδοση, κλπ, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη δημόσια πολιτική και την Ευρωπαϊκή πολιτική, Επιπλέον, το Κέντρο έχει συμμετάσχει σε τρία πολυεθνικά ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει βιβλία και επιστημονικά άρθρα και έχει οργανώσει σεμινάρια. Σκοπός του Κέντρου είναι να προάγει την έρευνα και τη μελέτη μετουσιώνοντας τη γνώση σε πρακτική και εφαρμογή. Σε μια περίοδο ταχέων και ρηξικέλευθων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, απαρτιζόμενο από ομάδα έγκριτων επιστημόνων, αναπτύσσει συνέργειες και προωθεί τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ΚΕ.Μ.Ο.Π., πάντα ανοιχτό σε νέες ιδέες και προτάσεις συνεργασίας καλεί μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες, Οργανισμούς και Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμπράξουν μαζί του προκειμένου να διεξάγουν και να υλοποιούν επιστημονικές έρευνες που συμβάλλουν σε μια πληρέστερη και τεκμηριωμένη γνώση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π) είναι ένα ανεξάρτητο επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Στα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια σημαντική πηγή ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής, παρέχοντας γνώση και πληροφόρηση για την χάραξη και διαμόρφωση πολιτικών πρακτικών και στρατηγικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το ΚΕ.Μ.Ο.Π. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά πεδία των τριών τομέων της οικονομίας, τα οποία αφορούν την κοινωνική έρευνα, την οργάνωση, τη διοίκηση, την αλλαγή, την καινοτομία το σχεδιασμό διαδικασιών την απόδοση, κλπ, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη δημόσια πολιτική και την Ευρωπαική πολιτική, Επιπλέον, το Κέντρο έχει συμμετάσχει σε τρία πολυεθνικά ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει βιβλία και επιστημονικά άρθρα και έχει οργανώσει σεμινάρια. Σκοπός του Κέντρου είναι να προάγει την έρευνα και τη μελέτη μετουσιώνοντας τη γνώση σε πρακτική και εφαρμογή. Σε μια περίοδο ταχέων και ρηξικέλευθων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, απαρτιζόμενο από ομάδα έγκριτων επιστημόνων, αναπτύσσει συνέργειες και προωθεί τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ΚΕ.Μ.Ο.Π., πάντα ανοιχτό σε νέες ιδέες και προτάσεις συνεργασίας καλεί μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες, Οργανισμούς και Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμπράξουν μαζί του προκειμένου να διεξάγουν και να υλοποιούν επιστημονικές έρευνες που συμβάλλουν σε μια πληρέστερη και τεκμηριωμένη γνώση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 29, 11741 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-9229315
Τηλεομοιοτυπία: 210-9229315
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kemop@panteion.gr
Διευθυντής: Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED