Λήξη αιτήσεων έκδοσης πτυχίου

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μέχρι και την εξεταστική Φεβρουάριου 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση πτυχίου μέχρι και την Τρίτη 07/07/2020, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής των πτυχίων τους που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Οι φοιτητές προσέρχονται στη γραμματεία για αίτηση έκδοσης πτυχίου, (αποκλειστικά κάθε Τρίτη & ώρα 10:00-13:00) μαζί με το φοιτητικό βιβλιάριο τους (ισχύει για τους παλιούς φοιτητές) & φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και αφού έχουν περάσει από τη δανειστική βιβλιοθήκη του παν/μιου για ενημέρωση ότι δεν οφείλουν βιβλία (επικοινωνία με email). Επίσης θα πρέπει να τακτοποιήσουν το κόστος του πάπυρου αξίας 5 € στο λογιστήριο του παν/μιου.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τακτοποιήσει το μάθημα της ξένης γλώσσας στη γραμματεία των ξένων γλωσσών ( κεφοι)
Αιτήσεις φοιτητών που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω αναφερομένη ημερομηνία, θα μετέχουν σε μεταγενέστερη ορκωμοσία του τμήματος.

Από τη γραμματεία του τμήματος

29 Ιουνίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED