Προφίλ

Βαθμίδα

Καθηγήτρια

Όνομα

Αντιγόνη Λυμπεράκη

Τομέας

Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

Γραφείο

Νέο κτίριο Ζ10, 7ος όροφος

Τηλέφωνο

2109201861

E-mail

alymber@panteion.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα Βιομηχανικής Αναδιάρθρωσης και Πολιτικής, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Μετανά-στευσης, Γηράσκουσες Κοινωνίες, όπως και τα Οικονομικά του Φύλου.

Βιογραφικό

 

Η Αντιγόνη Λυμπεράκη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει σπουδάσει στην Αθήνα, και στο Πανεπιστήμιο του Sussex (Ινστιτούτο Αναπτυξιακών Σπουδών), όπου το διδακτορικό της αφορούσε στις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο City University of New York (Queen’s College) και στην Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, στο Παρίσι. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα Βιομηχανικής Αναδιάρθρωσης και Πολιτικής, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Μετανά-στευσης, Γηράσκουσες Κοινωνίες, όπως και τα Οικονομικά του Φύλου. Έχει εκτενείς δημοσιεύσεις στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Τον Ιανουάριο του 2015 εκλέχτηκε Βουλευτής Β’ Αθηνών διατηρώντας την εν λόγω ιδιότητα έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως το Σεπτέμβριο του 2016 τελεί σε επιστημονική άδεια εξωτερικού (visiting professor, Hellenic Observatory, The European Institute, London School of Economics, U.K.) για ερευνητικούς λόγους συναφείς με το γνωστικό της αντικείμενο.

Πλήρες βιογραφικό

Μαθήματα

 

– Προπτυχιακό

1. Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης

2. Οικονομική Θεωρία από τη σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία & Πολιτικές

3. Παγκοσμιοποίηση

– Μεταπτυχιακό

1. Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

 

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED