Προφίλ

Βαθμίδα

Καθηγητής

Όνομα

Ιωάννης Ψυχάρης

Τομέας

Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

Γραφείο

Νέο κτίριο Γ3, 3ος όροφος

Τηλέφωνο

2109201722

E-mail

psycharis@panteion.gr

Τίτλοι σπουδών

 

Πτυχίο, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (1983)

Μεταπτυχιακό, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1986)

Διδακτορικό, Πάντειο Πανεπιστήμιο (1990)

 

Γνωστικό αντικείμενο

Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Περιφερειακή οικονομική ανάλυση

Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική

Οργάνωση και οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Βιογραφικό

 

Ο Γιάννης Ψυχάρης είναι Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επισκέπτης Ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο της Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (LSE) και Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντά εμπίπτουν στα πεδία της Περιφερειακής Οικονομικής, Οικονομικής Γεωγραφίας, Δημόσιας Διοίκησης και Δημοσιονομικής Αποκέντρωσης. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA).

Μαθήματα

 

– Προπτυχιακό

1. Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση

2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές

3. Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

4. Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική

– Μεταπτυχιακό

1. Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

2. Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

1. Psycharis Y., Zoi M., Iliopoulou S. (2016). ‘Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities’, Environment and Planning C: Government and Policy, volume 34, pages 262 – 280
2. Rodríguez-Pose, A. Psycharis Y. and Tselios V. (2016), ‘Liberals, Socialists, and pork-barrel politics in Greece’. Environment and Planning A, vol. 48, 8: pp. 1473-1492
3. Rodríguez-Pose, A. Y. Psycharis and V. Tselios (2016), ‘Politics and Investment: Examining the Territorial Allocation of Public Investment in Greece’. Regional Studies, Volume 50, Issue 7, pages 1097-1112
4. Palaskas Th., Psycharis Y., Rovolis A. and Stoforos Ch. (2015), The asymmetrical impact of the economic crisis on unemployment and welfare in Greek urban economies, Journal of Economic Geography 15 (2015) pp. 973–1007
5. Petrakos G and Psycharis Y. (2015), ‘The spatial aspects of economic crisis in Greece’, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9 (1): 137-152

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED