Προφίλ

Βαθμίδα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τίτλος

Διευθυντής ΠΜΣ

Όνομα

Χρυσόστομος Στοφόρος

Τομέας

Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Γραφείο

Αριστοτέλους 29, 3ος όροφος

Τηλέφωνο

2109235329

E-mail

stoforos@panteion.gr

Τίτλοι σπουδών

 

Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

MSc Reading University

PhD Reading University

Γνωστικό αντικείμενο

Μικροοικονομική Ανάλυση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Μικροοικονομική Ανάλυση, Εφηρμοσμένη Οικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονομική Ανάπτυξη

Βιογραφικό

 

Ο Χρυσόστομος Στοφόρος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Επενδύσεων και Τεχνολογίας. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Reading (UK). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και εκπόνησε μεταδιδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης, εργάστηκε ως ερευνητής και σύμβουλος έρευνας στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα μικροοικονομικής ανάλυσης, ανταγωνιστικότητας, αγροτικής οικονομικής και πολιτικής και εφαρμοσμένης οικονομετρίας.

Μαθήματα

 

– Προπτυχιακό

1. Μικροοικονομική Θεωρία Ι

2. Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

3. Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

4. Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι

5. Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ

6. Οικονομική Ανάπτυξη

7. Μικροοικονομική Ανάλυση

8. Οικονομική Μεγέθυνση

9. Οικονομική & Κοινωνική Πολιτική

– Μεταπτυχιακό

1. Μικροοικονομική για Μάνατζερ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

1. ‘Hedge Fund Returns Under Crisis Scenarios: A Holistic Approach’ (with S. Degiannakis and T. Palaskas), Research in International Business and Finance, Volume 42, December 2017, Pages 1196-1207.
2. ‘Is Cytoreductive Surgery with Perioperative Intraperitoneal Chemotherapy Justified as Upfront Treatment in Locally Advanced Epithelial Ovarian Cancer?’ (with A. Tentes, T. Palaskas et al), European Journal of Oncology, (accepted for publication).
3. ‘The Asymmetrical Impact of Economic Crisis on Unemployment and Welfare in Greek Urban Economies’ (with T. Palaskas, Y. Psycharis and A. Rovolis), Journal of Economic Geography, 15(5), 973-1007, 2015.
4. ‘Is Hedge Funds Declared Strategy Compatible with what Actually Data Say?’ (with T. Palaskas,), HOBA Journal, 1(1), 23-46, 2015.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED