Προφίλ

Βαθμίδα

Επίκουρος Καθηγήτρια

Όνομα

Βασιλική Δεληθέου

Τομέας

Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

Γραφείο

Νέο κτίριο Ζ9, 7ος Όροφος

Τηλέφωνο

2109201862

E-mail

v.delitheou@panteion.gr

Τίτλοι σπουδών

Διδακτορικό Δίπλωμα: «Το νομικό καθεστώς προστασίας ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα». Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης, Γνωστικό Αντικείμενο: Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1992-1996 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: «Το Factoring και η συμβολή του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη». Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών / Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1989-1992 Πτυχίο Α.Β.Σ.Π. (Τμήμα Διοίκησης)

Γνωστικό αντικείμενο

Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Θέματα σχετιζόμενα με:

Την προώθηση άμεσων ξένων επενδύσεων, τις επενδυτικές πολιτικές, την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, το θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, τους ΟΤΑ, την επιχειρηματικότητα των ΟΤΑ, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τα επενδυτικά κίνητρα, τις καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας και τη χρηματοδότησή τους, τη χρηματοδότηση μικρών, μεσαίων και μεγάλων αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων από τον τραπεζικό τομέα και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις ευρωπαϊκές πολιτικές επί θεμάτων ανάπτυξης και επενδύσεων κ.ά.

Βιογραφικό

Η Βασιλική ΔΕΛΗΘΕΟΥ είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Είναι απόφοιτος το Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. Είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και Διδάσκουσα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επίσης, διδάσκει στο Φαρμακευτικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί επί 24 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Μαθήματα

 

– Προπτυχιακό

1. Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

2. Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πολιτική

3. Αξιολόγηση Ιδιωτικών και Δημόσιων Επενδύσεων

4. Πολιτική Γης και Κατοικίας

– Μεταπτυχιακό

1. Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Green economy and smart city. Journal of Reliable Intelligent Environments». Νοέμβριος 2019. https://doi.org/10.1007/s40860-019-00092-z

2. Integrated Territorial Investments as a tool for Sustainable Urban Development. The case of Piraeus municipality. TERUM (Theoretical and Empirical Researches in Urban Management), Volume 1 4 Issue 3. August, 2019.

3. Urban Planning: Integrating smart applications to promote community engagement. Heliyon 27 May 2019- Volume 5, Issue 5, https://doi.org//10.1016/j.heliyon.2019.e01672

4. Alternative forms of sustainable development: The case of thermal tourism. International Journal of Environment and Sustainable Development. International Journal of Environment and Sustainable Development. Special Issue on: 5th Conference in Economics of Natural Resources and Economics Recent Developments on the Energy Consumption and Economic Growth Nexus. Ιούνιος, 2019.

5. Legal definition of the concept of private productive investment: Disparate approaches. Ineffective Regulations. (CHAPTER). Handbook of Research on Policies and Practices for Sustainable Economic Growth and Regional Development. Eds. IGI Global, 2017.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED