Προφίλ

Βαθμίδα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Όνομα

Βασίλειος Τσέλιος

Τομέας

Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

Γραφείο

Νέο κτίριο Ζ17, 7ος Όροφος

Τηλέφωνο

2109214689

E-mail

v.tselios@panteion.gr

Ιστοσελίδα

https://www.researchgate.net/profile/Vassilis_Tselios

Τίτλοι σπουδών

 

•   Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στον Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό, London School of Economics (LSE), Τομέας: Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Επιστήμη, Οκτ. 2003 – Σεπτ. 2007

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη με κατεύθυνση στη Χωροταξία και Περιφερειακή Πολιτική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οκτ. 2000 – Σεπτ. 2001

• Δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οκτ. 1995 – Σεπτ. 2000

 

Γνωστικό αντικείμενο

Περιφερειακή Ανάλυση και Πολιτική

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και μεγέθυνσης, δημόσιας και περιφερειακής πολιτικής, οικονομικής γεωγραφίας, πολιτικής αποκέντρωσης, κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, κοινωνικής ευημερίας, και φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

 

Βιογραφικό

 

Ο Βασίλης Τσέλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Περιφερειακή Ανάλυση και Πολιτική στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει Δίπλωμα Μηχανικού (Diploma) και Mεταπτυχιακό (MSc) από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διδακτορικό (PhD) από το London School of Economics (LSE). Ήταν Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στην Περιφερειακή Οικονομική στο ΤΜΧΠΠΑ, υπότροφος Fulbright στο Harris School of Public Policy του University of Chicago, Λέκτορας στην Οικονομική Γεωγραφία στο University of Southampton και στο Newcastle University, Ερευνητής στο LSE και στο University of Groningen, και Μελετητής στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και μεγέθυνσης, δημόσιας και περιφερειακής πολιτικής, οικονομικής γεωγραφίας, πολιτικής αποκέντρωσης, κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, κοινωνικής ευημερίας, και φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής ποιότητας.

 

Μαθήματα

 

– Προπτυχιακό

1. Εισαγωγή στη Περιφερειακή Επιστήμη

2. Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση (Συνδιδασκαλία)

3. Contemporary Issues in Local and Regional Development (Συνδιδασκαλία)

– Μεταπτυχιακό

1. Ειδικά Θέματα Περιφερειακής Πολιτικής

2. Περιφερειακή και Αστική Οικονομική (Συνδιδασκαλία)

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

1. Tselios V., Stathakis D. and Faraslis I. (2019) ‘Concentration of populations and economic activities, growth and convergence in Europe using satellite-observed lighting’, Geocarto International, forthcoming

2. Tselios V. and Tomaney J. (2019) ‘Decentralisation and European Identity’, Environment and Planning A: Economy and Space, 51(1), 133-155

3. Tselios V., Lambiri D. and Dolega L. (2018) ‘Performance within a Recession: The Converging Trajectories of Retail Centers in the UK’, Regional Science, Policy and Practice, 10(4), 347-365

4. Tselios V., McCann P. and van Dijk J. (2017) ‘Understanding the Gap between Reality and Expectation: Local Social Engagement and Ethnic Concentration’, Urban Studies, 54(11), 2592-2612

 

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED