Προφίλ

Βαθμίδα

Καθηγητής

Όνομα

Βασίλειος Δούβλης

Τομέας

Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

Γραφείο

Κτίριο Στασινοπούλου Γρ. 205, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

2109201572

E-mail

vdouvlis@otenet.gr

Τίτλοι σπουδών

 

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος 1977 – Βαθμός: Άριστα)
Diplôme d’ Etudes Approfondies (D.E.A.) στο Δίκαιο των Συναλλαγών (Droit des Affaires) από    το Université de Paris X (Φεβρουάριος 1979). Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με     την υπ’ αριθ. 10385/10.12.1983 σχετική βεβαίωση
Doctorat de 3e cycle στην Πολιτική Οικονομία (Economie Politique) από το Université  de      Paris VIII (17.1.1983)
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (5.3.1986)

Γνωστικό αντικείμενο

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Όλο το φάσμα του ανωτέρω γνωστικού αντικειμένου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Χρηματοπιστωτικό – Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Μαθήματα

– Προπτυχιακό

1. Οικονομικό Δίκαιο

2. Λειτουργία Εμπορικών Εταιρειών

3. Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις

– Μεταπτυχιακό

1. Αγορές Κεφαλαίου και Ακινήτων

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

– Η Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών και η επέκτασή της στις Διασυνοριακές Ρυθμίσεις με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2019, σ. 1 – 13 = Δελτίο Δικαστικού Εθνικής Τράπεζας (Δελτ.Δικ.ΕΤΕ), τεύχ. 79/2019, σ. 10 – 23
(The Mandatory Automatic Exchange of Tax Informations and its extension to the Cross-
Border Arrangements with the Directive 2018/822/EU, Dikaio Epicheirisseon kai Etairion (DEE) 2019, pp. 1 – 13 = Deltio Dikastikou Ethnikis Trapezas (Delt.Dik.ETE), no 79/2019, pp. 10 – 23)
– Σχέσεις του Οικονομικού Δικαίου με το Εμπορικό Δίκαιο και διασύνδεσή τους με τη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2020, σ. 341 – 360
(Relations of Economic Law with Commercial Law and their interconnection with contemporary Business Administration, Elliniki Dikaiossini (EllDni) 2020, pp. 341 – 360

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED