Ολοκλήρωση εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών

Ανακοίνωση εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών

Υπηρεσία ενεργοποίησης ηλεκτρονικού λογαριασμού Uregister

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα εξασφαλίζεται σε φοιτητές/φοιτήτριες με την εγγραφή τους.
Η είσοδος σε αυτήν πραγματοποιείται με τους κωδικούς URegister που χρησιμοποιούνται στον ΕΥΔΟΞΟ και στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων.

Οδηγίες προς φοιτητές χρήσης open eclass

14 Οκτωβρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED