ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιτροπή ΟΜΕΑ του τμήματος αποτελείται από τα εξής μέλη:

Καθηγητή Αντώνη Ροβολή
Αναπ. Καθηγητή Άγγελο Μιμή
Αναπ. Καθηγητή Βασίλη Τσέλιο
Επικ. Καθηγήτρια Ιωάννα Κεραμίδου
Επικ. Καθηγητή Γιώργο Μπαμπίνα
Επικ. Καθηγήτρια Ασημίνα Χριστοφόρου

Η παρουσίαση της Επιτροπής ΟΜΕΑ για την πιστοποίηση του Τμήματος (παρουσίαση Ιούνιος 2021)

Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Τμήματος είναι:
• η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (2014) και
• η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021:
• ο οδηγός σπουδών (B3)
• εσωτερικός κανονισμός (B4)
• τα περιγράμματα των μαθημάτων (B5)
• η στοχοθεσία του Τμήματος (Β6)
• η ανάλυση των ερωτηματολογίων (B7)

Τα δεδομένα ποιότητας για το Σύστημα Διαχείρισης δεδομένων ποιότητας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 είναι:
• ταυτότητα του Τμήματος (Β9.1)
• γενικά στοιχεία του Τμήματος (Β9.2)

Το υπόλοιπο υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης της Πιστοποίησης είναι:
• παράρτημα διπλώματος ΠΠΣ (Β10.1)
• συνοπτικό ενημερωτικό τρίπτυχο (Β10.2)
• ερευνητικό έργο μελών του Τμήματος (Β10.3)
• βάσεις εισαγωγής στο ΠΠΣ (Β10.4)

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED