ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει ως στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές ολοκληρωμένη γνώση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής και Περιφερειακής Επιστήμης καθώς και να εξοικειωθούν με τις εμπειρικές μεθόδους στατιστικής, οικονομετρικής και χωρικής ανάλυσης και να αρχίσουν να αποκτούν ικανότητες για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι σπουδές στο ΤΟΠΑ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών αναπτύσσεται ορθολογικά σε τέσσερα έτη και διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα:

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα μαθήματα (40) μαθήματα (34 υποχρεωτικά μαθήματα και 6 μαθήματα ελεύθερης επιλογής). Ως βαθμός πτυχίου ορίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε αυτά τα μαθήματα. Το κάθε μάθημα πιστώνεται με 6 πιστωτικές μονάδες και για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Προσφερόμενα μαθήματα που δεν προσμετρούνται στο Πτυχίο:
– Ξένη γλώσσα -αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική- (υποχρεωτικό)
– Πρακτική άσκηση (επιλογής,  6 πιστωτικές μονάδες)
– Αγγλική οικονομική ορολογία Ι και ΙΙ (επιλογής)
– Μεθοδολογία εκπόνησης επιστημονικών εργασιών (επιλογής)

Δείτε εδώ το πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-22

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED