ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+ ;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την περίοδο 2014-2020, το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, μάθηση και εργασία θα πρέπει να γίνει κάτι το συνηθισμένο, ενώ η γνώση δύο άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Το πρόγραμμα αποτελεί βασική συνιστώσα για τη στήριξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό.

Ποια είναι τα είδη κινητικότητας των φοιτητών;

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση του Προγράμματος Erasmus+ για να πραγματοποιήσουν:
– περίοδο σπουδών στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης
– πρακτική άσκηση (τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και πρακτική άσκηση.
Για να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας κινητικότητα με μέγιστο αντίκτυπο στους σπουδαστές, η κινητικότητα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των σπουδαστών που συνδέονται με τον εκάστοτε τίτλο σπουδών. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του σπουδαστή για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, πρώτου κύκλου (προπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών), δευτέρου κύκλου (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών) και τρίτου ή διδακτορικού κύκλου.

Υποστήριξη παρέχεται επίσης για πρακτική άσκηση σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών και εντός ενός έτους το αργότερο από την αποφοίτηση του φοιτητή. Στην έννοια της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία σε θέση βοηθού στην περίπτωση σπουδών στον τομέα της διδασκαλίας.

Εάν είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Η κινητικότητα των φοιτητών δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο.

Το Πρόγραμμα Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 με κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Ίδρυμά μας είναι επικεφαλής-συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και τους Δήμους Αμαρουσίου, Πειραιά και Καλλιθέας.

Διαδικασία Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών Erasmus+

1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψήφιου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.

4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.

5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.

Για να δείτε τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια πατήστε εδώ

Ανακοινώσεις

14/9/22
Ένα νέο Ευρωπαϊκό Έργο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την αντιμετώπιση του “brain drain”
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

-Για την Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 πατήστε εδώ

Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Erasmus+

Αρμόδιο για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γραφείο του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου (στο αίθριο του Πανεπιστημίου).
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: +30 210 920 1483-6 Fax : +30 210 920 1485 e-mail: outgoing.erasmus@panteion.gr,  erasmusecon@panteion.gr, placement@panteion.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

O Τμηματικός Συντονιστής του Τμήματος για το Πρόγραμμα είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ασημίνα Χριστοφόρου 2109201058

email: a.christoforou@panteion.gr

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED