Προκήρυξη διευθυντών τομέων ΤΟΠΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντή των τομέων «Περιφερειακής Επιστήμης» και «Οικονομικής Επιστήμης» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το ακαδ. έτος 2021-2022 με ετήσια θητεία από 01.09.2021 έως 31.8.2022

8 Ιουλίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED