Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (Masters και PhD) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/6/2022
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

– Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
– Ναυτιλιακές Σπουδές
– Διοίκηση Επιχειρήσεων
– Δημόσια Διοίκηση
– Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
– Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό
Θα χορηγηθούν είκοσι (20) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

– Regional Economics and Development
– Industrial Economics
– Shipping, Trade and Finance
– Business Administration
– Public Administration
– Environmental Economics
– Agricultural Economics

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: https://www.kareliafoundation.org.gr/?page_id=1585

18 Μαΐου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED