Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships»

Το ΙΚΥ ανακοινώνει πρόγραμμα που απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1. Ιστορίας και Πολιτισμού
2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3. Νομικών Επιστημών
4. Οικονομικών Επιστημών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2022 να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στον υπερσύνδεσμο https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants και, εν συνεχεία, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Ι.Κ.Υ. όσα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/iky-epif-metadidaktorikoi το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Για την υποβολή υποψηφιότητας, διαβάστε προσεκτικά το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024 εδώ

18 Ιουλίου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED