Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική, που διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, είναι διαθέσιμη!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά έως 23/06/2023 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/

19 Μαΐου 2023
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED