ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το ΤΟΠΑ αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός οράματος αριστείας σε όλους τους τομείς της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και λειτουργίας, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, και στην διοίκηση, και στην στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού, προσβλέποντας στην ενίσχυση του κύρους, της εξωστρέφειας και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του επιστημονικού του έργου. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πραγμάτωση των στρατηγικών του στόχων αποτελεί το υψηλών προσόντων ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Τμήμα από την ίδρυση του το 1989.

Για περισσότερες λεπτομέρειες στη στοχοθεσία ποιότητας πατήστε εδώ

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED