Ερευνητική δραστηριότητα

Αυδίκος Βασίλειος

1. Consortium Coordinator, Marie Curie-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU 2021-2024, EC. https://coral-itn.eu/

2. Principal Investigator, The co-production of urban space: the case of co- working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany), ELIDEK, 2020-2023. https://urbancoworkgr.wordpress.com/

3. Principal Investigator, Evaluation of the European Capital of Culture Eleusis 2021, 2020-2022.

4. Principal Investigator, Creative@Hubs, Interreg Greece-Italy, 2020-2022.

5. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο “Συνεργατικοί χώροι: η δράση τους, η συμβολή τους στην αστική ανάπτυξη και ο ρόλος τους στο κοινωνικοοικονομικό σύνολο”, το οποίο χρηματοδοτείται από τη “2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες-ΕΛΙΔΕΚ”, Υποψ. διδάκτορας: Ελένη Κωστοπούλου.

6. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο “CIVITAS – Συμμετοχή των Πολιτών στις Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ – Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών – Β Κύκλος, Μεταδιδάκτορας: Ειρήνη Ηλιοπούλου.

7.  Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο CORAL 2021-2024 (CORAL – ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU) στο πλαίσιο του Horizon 2020 και της δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προϋπολογισμό 3,8 εκ ευρώ και διάρκεια τεσσάρων χρόνων.

Μπίθας Κωνσταντίνος

1. LIFE CONOPS (LIFE12 ENV/GR/000466) Development & demonstration of management plans against the climate change enhanced invasive mosquitoes in S. Europe, 2013-2018, www.conops.gr.

2. Επιστημονικός συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Έργο: LIFE CLIMATREE (LIFE14 CCM/GR/000635) A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas, 2015-2019, www.lifeclimatree.eu.

3. Επιστημονικός υπεύθυνος στο Ευρωπαϊκό Έργο: LIFE DEBAG (LIFE14 GIE/GR/001127) Integrated information and awareness campaign for the reduction of plastic bags in the marine environment, 2015-2019, http://www.lifedebag.eu/?lang=en.

Ψυχάρης Ιωάννης

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Γεωγραφικές διαστάσεις της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα», Ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», Έναρξη έργου Φεβρουάριος 2020, διάρκεια 28 μήνες, Μέλη ερευνητικής ομάδας: Βασίλης Τσέλιος, Αν. Καθηγητής, Αναστασία Πανώρη, Μεταδιδάκτορας, Παναγιώτης Πανταζής Υπ. Διδάκτορας και δύο ακόμη θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδάκτορα με προκήρυξη, http://www.geoinc.gr/

2. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των ΟΤΑ α΄ Βαθμού στην Ελλάδα», Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΔΒΜ-34: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΕΣΠΑ, Έναρξη έργου 16/4/2018 – 15/02/2020 με παράταση 7 μήνες, Μέλη ερευνητικής ομάδας: Μαρία Ζώη, μεταδιδάκτορας, Σταυρούλα Ηλιοπούλου, μεταδιδάκτορας, Παναγιώτης Πανταζής, Υποψήφιος Διδάκτορας

3. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική», το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΔΒΜ-34: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΕΣΠΑ, Έναρξη έργου 21/2/2020-20/06/2021, Μέλη ερευνητικής ομάδας: Αναστασία Πανώρη, μεταδιδάκτορας, Δημήτρης Αθανασόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας.

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Τόπος εγκατάστασης και συγκέντρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια εφαρμογή της μεθόδου σημειακής ανάλυσης προτύπων με τη χρήση μικρο-γεωγραφικών δεδομένων», Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Έναρξη υποτροφίας Δεκέμβριος 2019, διάρκεια 24 μήνες, Μεταδιδακτορικός υπότροφος: Λεωνίδας Δούκισσας

5. «Olympic Mega Projects, Heritagization, risks and opportunities: Which (urban, environmental, economic, cultural, social) lessons to learn from the study of the Athens Olympics in regards to Paris 2024?», Doctoral Programme under Cotutelle Agreement, University of Cergy – Pontoise (France), Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise, Γαλλία, Έναρξη υποτροφίας Ιούνιος 2019, διάρκεια 36 μήνες, συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής με Geneviève Zembri, Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise. Διδακτορική υπότροφος: Δήμητρα Σεγγούνη.

Industrial Economics, International Development and Sustainability – an Open Access Journal by MDPI – For more information click εδώ

Μελέτη ΟΟΣΑ για την “Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα μετά το 2020”

Αναρτήθηκε η μελέτη του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη συμμετοχή Εμπειρογνωμόνων και από την Ελλάδα. Πρόσβαση στη μελέτη μπορείτε να έχετε εδώ.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED