ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο σύμβουλος σπουδών ενημερώνει τους φοιτητές

– για το περιεχόμενο και τους τρόπους παρακολούθησης μαθημάτων,
– για τις υποδομές του ΤΟΠΑ και του Παντείου Πανεπιστημίου και για τρόπους αξιοποίησής τους,
– για τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης και τους καθοδηγεί στην επιλογή μαθημάτων, αλλά και σχετικά με ζητήματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σε γενικότερο πλαίσιο ο ρόλος του Συμβούλου Σπουδών επεκτείνεται και στην ανάδειξη κλίσεων των φοιτητών καθώς και στη συζήτηση για προσωπικούς προβληματισμούς τους με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

1ο έτος. Κεραμίδου I., Μιμής A.

2ο έτος. Μπαμπίνας, Χριστοφόρου A.

3ο έτος. Τσέλιος B., Στοφόρος Χρ.

4ο έτος. Ψυχάρης Ι., Ροβολής Α.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED