Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Τσέλιος

ΜΕΛΗ:

Α. Λυμπεράκη, Καθηγήτρια

K. Mπίθας, Καθηγητής

Α. Ροβολής, Καθηγητής

Ι. Ψυχάρης , Καθηγητής

Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη, Καθηγήτρια

Κ. Λιάπης, Καθηγητής

H. Πλασκοβίτης, Aναπλ. Καθηγητής

Αγγ. Μιμής, Αναπλ. Καθηγητής

Αν. Καραγάνης, Επίκ. Καθηγητής

Β. Αυδίκος, Επίκ. Καθηγητής

Γ. Μπαμπίνας, Επικ. Καθηγητής

Β. Δεληθέου, Επίκ. Καθηγήτρια

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED