Τομέας Οικονομικής Επιστήμης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

ΜΕΛΗ:

Θεοδ. Παλάσκας, Καθηγητής

Στ. Ντεγιαννάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Χρυσόστ. Στοφόρος, Αναπλ. Καθηγητής

Γ. Σιουρούνης, Επικ. Καθηγητής

Αν. Ψειρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια

Ασ. Χριστοφόρου, Επίκ. Καθηγήτρια

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED