Πιστοποιήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος από Διεθνείς Επαγγελματικούς Οργανισμούς   

 

Bachelors in Economic & Regional Development – Exemptions Certificate

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED