Φωτογραφία προφίλ
View Ασημίνα Χριστοφόρου profile

Ασημίνα Χριστοφόρου

Επίκουρος Καθηγήτρια

Η Ασημίνα Χριστοφόρου είναι Επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Θεωρία με έμφαση στα Δημόσια Οικονομικά. Έλαβε το διδακτορικό της από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει αναλάβει διδακτικό έργο σε πανεπιστήμια της ημεδαπής και του εξωτερικού. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι επίσης μέλος Ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών/επαγγελματικών οργανισμών στο πεδίο των οικονομικών, όπου αναλαμβάνει το συντονισμό ερευνητικών ομάδων με ευθύνη την προώθηση της έρευνας και την οργάνωση συνεδρίων στα ετήσια συνέδρια των οργανισμών αυτών. Πλήρες βιογραφικό
  •  0
  • 0
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED